Iškebaha®™

< ZPĚT DO ESHOPU

CENA: 99,- Kč
(bez DPH: 81.00,- Kč)
+ -
KS

Iškebaha® - pramen mládí keltských druidů.

 Keltský pramen Iškebaha ( Iškebaha – Keltsky – Voda života) je zářivým briliantem české balneologie.  Iškebaha  prýští pod vysokým tlakem z neproniknutelných hlubin podzemního třetihorního jezera.

   Iškebaha se prodírá mezi skalami a vzlíná k povrchu. S něčím tak přirozeně přírodním, jako je studánka  Iškebaha a její pramen, se dnes jen těžko setkáváme. Lidé vody Iškebahy  využívají od nepaměti. Iškebaha svou čistotou, kvalitou, svými účinky a obsahem minerálů je darem přírody, nesrovnatelným s čímkoli.

   Jako perla mezi prameny je chráněna „Ochranným pásmem vodárenského zdroje“.

   Iškebaha  je jedinečná i svojí lokalitou. Leží v srdci Českého středozápadu. Na území bývalé keltské svatyně, na Královské cestě mezi hrady Karlštejnem a Křivoklátem. Nalézá se v rozsáhlém chráněném území biosférické rezervace UNESCO – Křivoklátsko. Jediným zdrojem vzácně lahodné pitné vody v širokém okolí byla právě  Iškebaha.  Při svých cestách ukájeli na tomto božím místě žízeň  Iškebahou  čeští králové se svými doprovody.

  Omezené množství této vyvěrající vzácné tekutiny limituje prehistorický zdroj a extrémně těžké geologické podmínky na styku dvou masivů různých hornin.   Ty vzájemně tvoří diskontinuitu elektrické vodivosti.Takto vzniklý kondenzátor akumuluje a zesiluje náboj subtilní zemské energie. V bezprostřední blízkosti pramene Iškebahy  se nacházejí silné výrony zemské telurické síly, energie keltské bohyně Isidy - Velké Matky vysoké pulsace. Vše předává i prameni Iškebahy.

   Podle archeologických nálezů v okolí, bylo toto místo před jedním a půl milionem let nejstarší kolébkou lidstva na evropském kontinentu. V minulých tisíciletích zde žili Keltové kmene Bójů. Dodnes se jejich jménem tato země nazývá Bohemia. S tímto zdrojem energie nakládali jejich kněží, staří Druidové.   Po tisíciletí je tato Bohem požehnaná křišťálově průzračná životodárná tekutina Iškebahy  užívaná k léčení různých neduhů.

   Pro mnoho lidí je Iškebaha stále zářivým praménkem naděje na uzdravení. Její omlazující blahodárné účinky zkvalitnily a prodloužily život nejedné z osobností našich dějin.

 Iškebaha  regeneruje životní funkce, navozuje vzájemnou harmonii ducha a těla s vnějším světem.  Přirozeně se zde uzdravují i jinak neléčitelná zdravotní poškození, protože  Iškebaha  harmonizuje člověka jako celek. Život se proto začíná vracet k normálu.  Iškebaha  má své uplatnění v dnešní moderní celostní - holistické systémové informační medicíně. Zdraví v ní opět nalézají lékaři i léčitelé, lidé po operacích, úrazech i s letitými chronickými zdravotními problémy. Blahodárné účinky Iškebahy, jsou dobře známy i v zahraničí, kam si ji lidé odvážejí jako velikou vzácnost.

Patří bezesporu mezi poklady tohoto světa.

  S  Iškebahou se dnes za dobu její několika tisícileté historie jejího užívání setkáváte poprvé. Iškebahu v běžné obchodní nabídce s vysokou pravděpodobností nikdy nenajdete.

Iškebaha  vyvěrá v podzemních prostorách. Dostává se k vám syrová tak, jak ji matka příroda stvořila a pramen nám ji vydal.  Její kvalitu zajišťuje neustálý výron čerstvé vody z pukliny v podloží.

     Iškebaha  se svými jedinečnými vlastnostmi se nedá synteticky vyrábět. Průmyslovou konzervací by se zničily její jedinečné schopnosti, pro které ji potřebujeme a používáme.

      Iškebahu můžete získat pouze od svých nejbližších přátel, nebo na specializovaných pracovištích. Množství je limitované přírodním zdrojem.

    Používá se jako samostatný přírodní zdroj informací – rezonátor.

Najdete ji ve vysokofrekvenčních revitalizačních roztocích systémové informační medicíny - prevence i terapie.

Účinků této zázračné vody se využívá u speciálních terapií i jako složka směsí, roztoků a tinktur.

Iškebaha  nám hlavně pomáhá při zdravotních problémech, které nám přináší nelítostný čas.

 Jak poznáte, že je pro Vás tato neobyčejná voda vhodná?

Uchopte volně láhev Iškebahy do své levé ruky. Po několika vteřinách, až desítkách vteřin můžete ve své ruce vnímat jemné chvění, nebo brnění a registrovat v prstech jednotlivé tepy Vašeho srdce. Příčinou tohoto jevu je působení prasíly Cybelé. Pro možnost většího soustředění můžete při tom mít zavřené oči.

   Vydatnost pramene Iškebahy  je minimální a není závislá na množství vodních srážek.  

   Pramen Iškebahy  není veřejně přístupný.

   Uvědomte si, že Iškebaha  je a i nadále bude pro mnoho lidí nedostupná.

 Uchovávejte v chladu a temnu. Případný sediment není na závadu.

  IŠKEBAHA má   PH – 7,4 - 8,4

   Lze si jen přát, aby Iškebaha , tento vzácný zdroj a pramínek naděje na uzdravení nikdy nevyschl a přes staletí i napříště přinášel, uchovával a navracel naději v uzdravení dalším generacím našich potomků.

Obsah balení: 500ml

Iškebaha je ZDARMA. Částka 99,-- Kč vč. DPH je poplatek za balné a náklady s tím spojené.

Užívání: dle potřeby, lze použít do koupele nebo jako "mazání" na bolavá místa

Objednávkou stvrzuji svůj souhlas s užíváním na vlastní riziko